En hög med myntHögsta förvaltningsdomstolen beslutade i februari att kommuner inte behöver stå för merkostnader för ledsagare. Det betyder att den som har ledsagare enligt LSS kan behöva betala resor eller inträdesavgifter också för ledsagaren.
Enligt domen finns det inget stöd i lagen för att hävda att kommunerna är skyldiga att betala sådana kostnader för ledsagaren.

Barn- och äldreminister
Maria Larsson har dock inga planer på att ändra lagen. De flesta kommuner betalar ändå ledsagarens merkostnader, konstaterar hon i ett svar på en skriftlig fråga från riskdagsledamoten Ann Arleklo (S).

Den kartläggning av
ledsagarservicen, både enligt LSS och Socialtjänstlagen, som Socialstyrelsen nyligen har gjort visar att var fjärde kommun kräver att den enskilde står för hela eller delar av ledsagarens kostnader.

Den här artikeln har följande taggar:
ledsagarservice, socialtjänstlagen, LSS, Maria Larsson, ekonomi

Text:

Kommentarer är avstängda.