– Det kommunen säger är att jag inte behövs och att min hustru kan ta hela föräldraledigheten, säger Benny Holmström.
I mitten av december väntar han och hans hustru sitt första barn och för att kunna vara föräldraledig har Benny Holmström begärt hjälp hos kommunen. Sedan många år tillbaka använder han rullstol och tycker att han på grund av sin funktionsnedsättning behöver hjälp för att ensam ta hand om ett litet barn.
– Jag behöver hjälp från morgon till kväll. Min hustru arbetar i Stockholm och pendlar och jag behöver någon som kan hjälpa mig att köra barnvagnen och flytta barnet från sängen eller i andra situationer, säger Benny Holmström.

Men Eskilstuna kommun
säger nej. Det ligger inte i barnets intresse att båda föräldrarna kan ta var sin del av föräldraledigheten, anser kommunen. Det kommande barnets behov av föräldraledig förälder kan tillgodoses av mamman, skriver man.

Dessutom anser man inte att Socialtjänstlagens krav på skälig levnadsnivå inbegriper att i alla förekommande situationer ha möjlighet att utöva sitt föräldraansvar på egen hand.

Enligt lagen är två månader av föräldraledigheten öronmärkt åt vardera mamman och pappan. Benny Holmström hade tänkt vara föräldraledig i sex månader, nu är frågan om han kan vara hemma med barnet överhuvudtaget.
– Jag ser ingen anledning till att modern ska ta ett större ansvar för barnet än jag. Dessutom har barnet rätt till både sin mamma och pappa, säger Benny Holmström.

Den här artikeln har följande taggar:
föräldraskap, socialtjänstlagen

Text:

Kommentarer är avstängda.