Bolag, stiftelser och kooperativ – så kallade enskilda utförarare – vinner mark inom hemtjänsten. Både bland äldre och yngre hemtjänstanvändare ökar de enskilda aktörerna sin andel av de utförda timmarna, visar en färsk rapport från Socialstyrelsen.

Störst andel av marknaden har de enskilda utförarna bland personer under 65 år. I oktober 2011 utfördes en fjärdedel av hemtjänsten i den här gruppen i annan regi än kommunal. Det är en fördubbling sedan 2007.

Men även bland hemtjänstanvändare över 65 år har de enskilda utövarna stärkt sin ställning. I oktober i fjol utförde de 20 procent av insatserna till gruppen. Det är en ökning med sju procentenheter från 2007.

Totalt utfördes över 1,1 miljoner hemtjänsttimmar av enskilda aktörer under oktober 2011.

Socialstyrelsens defintion av enskilda utförare inrymmer både privata och kommunala bolag liksom stiftelser och kooperativ som utför vård och omsorg på uppdrag av kommunen.

Taggar: hemtjänst, Socialstyrelsen

Text:

Kommentarer är avstängda.