SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en översikt över landet och konstaterar att den vanligaste tjänsten där kommunerna erbjuder möjlighet att välja olika utförare handlar om hemtjänst.
Men valfrihetssystem finns också för 22 olika tjänster som till exempel tjänster vad gäller särskilt boende för äldre, ledsagning, avlösning och daglig verksamhet genom LSS, familjerådgivning.

I 55 kommuner pågår idag utredning om ett eventuellt införande.
28 kommuner har beslutat att inte införa valfrihetssystem.

Det var 2009 som LOV, Lagen om valfrihetssytem kom och innebär möjlighet att välja mellan godkända utförare av vissa tjänster, men att kommun eller landsting har kvar det övergripande ansvaret.

Taggar: LOV, hemtjänst

Text:

Kommentarer är avstängda.