Anna-Karin Johansson står på en skolgård.
Foto: Tord Olsson

– Det är inte klokt att det är så här. Mat och allt annat kostar mycket mera nu än för femton år sedan men ersättningen är densamma, säger Anna-Karin Johansson.
Fram till i somras arbetade hon 75 procent som fritidspedagog på en skola i Linköping. På grund av en medfödd sjukdom som medfört deformerade ben, stelopererade vrister, värk och en opererad höft hade Anna-Karin Johansson också 25 procents sjukersättning. Hon tar sig fram korta sträckor med rollator men annars med rullstol.
– Det sliter hårt på min kropp att jobba och jag behövde gå ner i arbetstid för att orka med.

Hon sökte därför och beviljades utökad sjukersättning med 25 procent men fick samtidigt beskedet att ersättningen beräknades på en femton år gammal inkomst på 106 000 kronor per år.
Regeln är nämligen att den som sedan tidigare har sjukersättning och vill utöka den, får den utökade andelen baserad på tidigare sjukersättning. Att Anna-Karin Johansson under de gångna 15 åren tjänat betydligt mer – förra året dubbelt så mycket – betyder ingenting.

Det är uppåt väggarna
, menar hon, eftersom de flesta andra ersättningar inom socialförsäkringsområdet baserar sig på personens inkomst under föregående år.
– Det är kränkande och diskriminerande. Samma sak drabbar säkert många andra med sjukdom, eftersom man oftast blir sämre ju äldre man blir och måste gå ner i arbetstid.
När Anna-Karin Johansson var ung menade en läkare att hon utan problem kunde få hel sjukpension. Hon valde dock att utbilda sig och arbeta, vilket hon inte ångrar.
– Det hade varit en dålig affär rent ekonomiskt och jag ville jobba. Men med sjukpension hade jag troligen varit mindre sliten än nu.

Hon är förvånad över att konsekvenserna av reglerna inte har uppmärksammats tidigare. Hon tror att det beror på att de drabbade tillhör en redan utsatt grupp som kanske inte orkar höja sin röst.
Hennes handläggare på Försäkringskassan har uppmanat henne att överklaga beslutet, vilket hon också gjort.
– Jag kan inte bara sitta tyst och acceptera att det är så här galet.

Den moderate riksdagsmannen Finn Bengtsson sitter i riksdagens socialutskott och har uppmärksammats på Anna-Karin Johanssons och andras situation, som han menar är orättvis. Han berättar att det pågår en översyn av sjukersättningen inom socialdepartementet. Men att en ändring kan ta tid och inte är så enkel.
– Regeringen är pinsamt medveten om att detta inte är bra. Min första tanke var att snabbt ändra reglerna så att en ansökan om utökad sjukersättning bedöms utifrån nya inkomstuppgifter. Men tyvärr skulle det innebära att en hel del av dem som har ersättningen enligt nuvarande regler får det sämre. Jag menar att alla ska tjäna på en förändring.

Enligt Finn Bengtsson kommer regeringen att lägga ett förslag till ett mer rättvist regelverk. Det är dock oklart när och hur detta kommer att se ut.
– Jag har tagit upp problemet med ministern och den här uppmärksamheten gör att processen påskyndas.

Johan Granath

Text:

Kommentarer är avstängda.