Ulf KristerssonFärre ska behöva söka socialbidrag, lovar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) och socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) tillsammans med företrädare för samtliga regeringspartier i en debattartikel idag.
I artikeln levererar de flera förslag till förändringar i socialförsäkringarna.

Enligt förslaget, som finns med i regeringens höstbudget, får de som tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning och saknar försäkrad inkomst högre ersättning när de behöver återvända till sjukförsäkringen. Dessa personer, som kallas för nollklassade, kommer i fortsättningen att få en ersättning ungefär i nivå med den de haft från sjukersättningen.

Det ska också bli möjligt att göra mer individuella bedömningar vid sjukförsäkringens bortre gräns, efter två och ett halvt års sjukskrivning. Förslaget innebär inte att den bortre tidsgränsen försvinner. Istället skjuts den fram för vissa personer. Genom förändringen "skapas fler möjligheter för alltför sjuka personer att beviljas fortsatt sjukpenning, utöver de undantag som redan finns", skriver regeringsföreträdarna.
Regeringen lovar också mer pengar till rehabiliteringsinsatser – 500 miljoner under 2012. Fler människor ska få ett förbättrat stöd för att komma tillbaka till arbetet, heter det.

Regeringen bemöter även kritiken mot hur den arbetsmarknad som sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas mot efter 180 dagar egentligen definieras. Kritikerna talar om att prövningen sker mot en fiktiv arbetsmarknad, alltså mot jobb som inte finns i verkligheten. Nu öppnar regeringen för en förändring genom att ge Försäkringskassan i uppdrag att utreda vilken arbetsmarknads som ska användas vid prövningen efter 180 dagars sjukskrivning.

Något varmt bemötande från oppositionen får dock inte förslagen. Framför allt riktas kritik mot att de beslut som fattades av riksdagen i slutet av juni inte följs full ut. Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet, Gunvor G Ericson välkomnar visserligen att regeringen höjer ersättning till de nollklassade, men hon är kritisk till att man inte presenterar en lösning på hur bedömningen av arbetsförmåga efter 180 dagars sjukskrivning ska gå till.
Vänsterpartiet instämmer i kritiken med tillägget att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen helt bör tas bort.

Taggar: sjukförsäkring, sjukersättning, Ulf Kristersson

Text:

Kommentarer är avstängda.