Den nya organisationen, som kallas Pulss, samlar många av landets stora företag inom vård- och omsorg. Här finns bland andra Frösunda, Carema och Attendo tillsammans med Misa och Solåkrabyn.
Bakgrunden är att många av landets kommuner inför Lagen om valfrihetssystem för olika LSS-insatser. Det innebär att den som är berättigad till en insats själv får välja utförare.
För företagen innebär det en övergång från ett system där verksamheten upphandlades av kommunen till ett där den som har fått en insats beviljad sitter på makten att välja.

Pulss säger sig vilja arbeta för att "branschen ska få rimliga förutsättningar, samt för att personer med rätt till åtgärder inom LSS ska ha en mångfald av kvalitativa företag och organisationer att välja emellan".

Sedan tidigare finns två branschorganisationer för företag som säljer personlig assistans: Assistansanordnarna och en branschavdelning inom Vårdföretagarna.

Den här artikeln har följande taggar:
LSS, Lov

Text:

Kommentarer är avstängda.