En skylt visar var Arbetsförmedlingen finns.Det är svårt att få jobb för många med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. De senaste årens lågkonjunktur har gjort att allt fler blivit inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Och fler lär det bli, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos.

De nya reglerna för sjukförsäkringen gör att många har blivit utförsäkrade och därmed förs över från Försäkringskassan. I år räknar Arbetsförmedlingen med 35 000 personer förs över. Nästa år tror man att antalet stannar på 18 000.
Hur många av dessa som faktiskt kan ta sig ut i arbetslivet är dock osäkert. Den som utförsäkras deltar under tre månader i vad som kallas Arbetslivsintroduktion. Under denna tid prövas personens arbetsförmåga och det avgörs om man kan stå till arbetsmarknadens förfogande eller inte.

Att det är svårt för personer med funktionsnedsättning att hitta arbete syns också på andra sätt. Till exempel har ungefär 40 procent av gruppen har varit arbetslös i mer än tre år sedan år 2000 och två tredjedelar av de inskrivna har någon form av stöd för att kunna konkurrera om ett jobb.
Detta i kombination med att antalet inskrivna ökar gör att Arbetsförmedlingen räknar med att stödet till gruppen behöver öka under de närmaste åren.

Den här artikeln har följande taggar:
arbete, Arbetsförmedlingen

 

Text:

Kommentarer är avstängda.