Redan i våras beslutade LO-kongressen att organisatoinen ska driva en "non-profit-princip" för bolag verksamma inom vård, skola och omsorg. Idag presenterade LOs styrelse ett program för hur det ska gå till.

Kraven är flera. bland annat vill man se ökade anslag till hela välfärdssektorn och att regeringen tar fram riktlinjer för hur mycket personal som ska finnas si olika verksamheter och vilken utbildningsnivå som krävs för de anställda.
LO vill också avskaffa Lagen om valfrihetssystem som, i de kommuner den används, bland annat ger privata aktörer fritt tillträde till marknaden för hemtjänst och äldreboenden.

Dessutom vill man införa en särskild bolagsform för företag som är verksamma inom den offentliga välfärden. I dessa bolag, LO kallar dem samhällsbolag, ska vinstuttaget begränsas till statslåneräntan plus en procent på det totala kapitalet i bolaget. Idag innebär det en avkastning på lite knappt två och en halv procent, ganska långt under den nivå de flesta kommersiella bolag strävar efter. Vinstbegränsningen ska även omfatta andra uttag ur bolaget som löner, försäljningar av egendom under marknadsvärde och liknande.

Förslagen sågas dock av olika näringslivsföreträdare. Bland kritikerna finns organisationen Vårdföretagarna,  som bland annat organiserar månag privata assistansbolag. Organisationens näringspolitiska chef Håkan Tenelius säger i en kommentar att LOs förslag innebär ett stopp för valfrihet och nödvändiga investeringar i den svenska välfärden.Han menar också att LO:s analys bygger på helt fel förutsättningar, nämligen att konkurrens och privat drift leder till kvalitetsbrister.

Taggar: LO, LOV

Text:

Kommentarer är avstängda.