Arbetsmarknadens parter: Så kan fler få jobb


Målet tycks de flesta överens om: full sysselsättning och en inkluderande arbetsmarknad. Samtidigt minskar syssel­sättningen för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. SHT har frågat fack och arbetsgivare vad som krävs för att nå målet.

LO vill skrota LOV


Företag verksamma inom den offentligt finansierade välfärdssektorn ska inte få ta ut mer än bara en liten vinst, anser den fackliga centralorganisationen.

LO vill ha höjda lönebidrag


Höjda lönebidrag och förenklingar för arbetsgivare kan minska arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning, skriver LO i en ny rapport.