LOs loggaLO har undersökt hur situationen på arbetsmarknaden ser ut för personer med funktionsnedsättning. Inte oväntat kommer man fram till att det ser ganska illa ut och att det behövs en ordentlig översyn av arbetsmarknadspolitiken gentemot gruppen.
Man konstaterar också att LO är den fackliga centralorganisation som har störst andel medlemmar som upplever att de har en funktionsnedsättning.

Idag är arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning stor och störst är den bland de som också har nedsatt arbetsförmåga. I rapporten menar LO att den nuvarande arbetsmarknadspolitiken inte gagnar gruppen.
Lönesubventionerna har inte hängt med löneutvecklingen vilket innebär att arbetsgivare inte får ersättning för sina merkostnader. För att få full kompensation krävs idag ett löneläge som ligger bland de allra lägsta på hela arbetsmarknaden.
"Subventionsnivåerna i särskilt anställningsstöd och lönebidrag ska medge att anställningar i normala lönelägen kan subventioneras, vilket skulle innebära att betydligt större del av arbetsmarknaden kan öppnas upp för subventionerad sysselsättning jämfört med idag", skriver LO.

Samtidigt fungerar arbetsmarknadspolitikens inriktning mot matchning och coaching dåligt om man, som många personer med funktionsnedsättning, har låg utbildning och nedsatt arbetsförmåga, konstaterar LO. Istället vill man att gruppen ska få ta del av arbetsmarknadsutbildning för att stärka sin konkurrenskraft.
Idag hänvisas många personer med funktionsnedsättning till generella insatser som nystartsjobb och jobb- och utvecklingsgarantin. Detta är inte helt positivt, skriver LO. genom de generella insatserna är det svårare att möta de särskilda behov som många med funktionsnedsättning har vilket kan göra att dessa blir mer utsatta i arbetslivet.

LO riktar också kritik mot att floran av olika insatser och stöd idag är alldeles för svår att överblicka, både för arbetstagare och för arbetsgivare. En förenkling av administrationen skulle vara ett enkelt sätt att öka arbetskraftsdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning, anser man.

Läs hela rapporten hos LO »

Den här artikeln har följande taggar:
arbete, LO, lönebidrag

Text:

Kommentarer är avstängda.