LOs loggaDen fackliga centralorganisationen vill öka både antalet permanenta och tillfälliga anställningar med lönesubvention. Metoden är bra för personer som står långt bort ifrån arbetsmarknaden, konstaterar LOs styrelse i rapporten Full sysselsättning.
I en tid när antalet långtidsarbetsa ökar och antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen blir allt fler krävs kraftiga ökningar av antalet subventionerade anställningar.

Bland annat vill man skapa särskilda jobb för grupper som har varit borta länge från arbetsmarknaden. Personer som har bestående funktionsnedsättning ska få bestående subventioner.

Antalet subventionerade anställningar bör följa konjunkturläget, skriver rapportförfattarna, och pekar samtidigt på att de fackliga organisationerna på alla nivåer har ett ansvar att medverka och underlätta för personer som står långt i från arbetslivet att få in en fot på marknaden.
Subventionerna måste också ligga på en nivå som gör det möjligt att ta jobb i befintliga lönelägen.

Taggar: arbete, LO

Text:

Kommentarer är avstängda.