Svenskt näringsliv har undersökt hur personer i åldern 65 till 80 år ser på valfrihet inom hemtjänst och äldreboenden. Resultatet visar att många är positiva till att kommunernas äldreomsorg får konkurrens av privata alternativ.

95 procent av de tillfrågade tycker att det är viktigt att äldre personer har möjlighet att välja äldreomsorg. Sex av tio ställer sig bakom idéen att införa en motsvarighet för friskolor för äldreboenden.

Lite mer än hälften av de tillfrågade tror att kvaliteten i äldreomsorgen skulle bli bättre om skattefinasierad omsorg också erbjuds av privata företag. Bara 14 procent tror att kvaliteten skulle försämras.

Ändå är det få som tycker att den kommunala hemtjänsten är dålig. Bara sju procent svarar att den är mycket eller ganska dålig, medan fyra av tio tycker hemtjänsten håller mycket eller ganska bra kvalitet.

Svenskt näringslivs undersökning visar också att hälften av de äldre tycker att man ska få betala extra för att bättre service inom den skattefinansierade äldreomsorgen. Fyra av tio säger till detta.

Här kan du läsa hela undersökningen »

Den här artikeln har följande taggar:
äldre, hemtjänst, LOV, Svenskt näringsliv

Text:

Kommentarer är avstängda.