Rätt krav viktiga för ökad valfrihet


Inte ens hälften av kommunerna anser att de har tillräcklig kompetens för att hantera den nya lagen om valfrihetssystem, LOV. En kunskapsbrist som kan påverka hur stor valfriheten blir i praktiken.

Tjänsteföretag vill utvidga valfriheten


Frihet att välja utförare kan införas på betydligt fler områden, till exempel inom rehabilitering och arbetsmarknadsutbildning. Det skriver tjänsteföretagens intresseorganisation Almega i en rapport.

Oppositionsnej till valfrihetslag


Socialdemokraterna och miljöpartiet säger nej till regeringens nya lag om valfrihet i hemtjänsten. Istället vill de båda partierna ha andra lösningar för ökad valfrihet.