Fler knappar att välja mellan.
Lag om valfrihetssystem
är ett av äldre- och folkhälsominister Maria Larssons (kd) skötebarn som föreslås träda i kraft vid årsskiftet.
Syftet med lagen, som är frivillig att använda för kommunerna, är att öka konkurrensen i äldre- och handikappomsorgen genom att ge användarna möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna inom till exempel hemtjänst eller äldreboende.

Enligt lagförslaget får
alla företag som accepterar de villkor kommunen ställer upp erbjuda sina tjänster till kommuninvånarna. En konstruktion som socialdemokraterna och miljöpartiet vänder sig emot i en gemensam riksdagsmotion. De båda partierna anser att den nya lagen framför allt ger ökad frihet till företagen och inte till användarna av vård och omsorg, och de är kritiska mot att företagen kan etablera sig där det är som mest lönsamt och inte där behoven är störst.

"Marknadslösningar och fri konkurrens om gemensamma medel garanterar inte kvalitet och allas rätt till god service utifrån individens behov och ger inte heller ett effektivt och rättvist utnyttjande av resurserna", skriver partierna i motionen.
Samtidigt skriver partierna att de är positiva till att utveckla system för valfrihet, men till skillnad från regeringens förslag vill de att landstinget eller kommunen ska certifiera de utförare som användarna ska kunna välja mellan. Anställda i privata företag ska även ha samma rättigheter som anställda i offentligt driven vård, med till exempel rätt till kollektivavtal och meddelarfrihet.

Läs hela motionen hos socialdemokraterna »

Läs SHTs tidigare artiklar om LOV:
Ny lag ska ge ökad valfrihet i hemtjänsten »
Ny lag öppnar för valfrihet i hemtjänsten »

Text:

Kommentarer är avstängda.