En tvätt maskin sedd innifrån. En hand sticks in med en boll med tvättmedel.
Socialstyrelsen har fördelat
statliga stimulansbidrag till sammanlagt 208 kommuner. Pengarna ska användas för att utreda förutsättningarna för att införa valfrihetssystem i den kommunala vården och omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

I mars i år hade 45 kommuner infört ett valfrihetssystem och ytterligare 72 har fattat beslut om att införa ett. Socialstyrelsen räknar med att var tredje kommun kommer att ha ett valfrihetssystem i drift 2012.

Lagen om valfrihetssystem, Lov, infördes för snart ett och ett halvt år sedan och ska göra det möjligt för kommunerna att släppa in privata och kooperativa aktörer i omsorgen. Omsorgstagarna får fritt välja leverantör bland dem som uppfyller de villkor för tjänsten som kommunen sätter upp.
– Nu är det viktigt att villkoren för utförarna utformas så att såväl mångfald och flexibilitet som vårdkvalitet och säkerhet stimuleras. Här vill Socialstyrelsen bidra till utvecklingen. Ytterst syftar ju valfriheten till att öka brukarnas livskvalitet, säger Sven Lusensky, projektledare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande .

Socialstyrelsen pekar
samtidigt på vissa svårigheter i arbetet med att införa valfrihetssystem. Övergången kan ta lång tid och kräver i många fall stora förändringar i kommunernas administrativa system. I flera fall finns det även brister i de villkor som kommunerna har satt upp för de privata aktörerna. Till exempel saknas ofta mätbara krav på kvalitet och underlagen är onödigt detaljerade.

Om valfrihetssystemen har givit brukarna någon verklig valfrihet är för tidigt att utvärdera, skriver Socialstyrelsen. Här finns helt enkelt för lite underlag.
Sammanlagt har Socialstyrelsen fördelat 305 miljoner kronor till kommunerna för att dessa ska kunna utreda införandet av ett valfrihetssystem.

Läs Socialstyrelsens rapport »

Den här artikeln har följande taggar:
Lov, hemtjänst, Socialstyrelsen

Text:

Kommentarer är avstängda.