Några knappar i en hiss och en hand vars innehavare väljer och vrakar mellan utbudet av våningsplan.Vid årsskiftet trädde lagen om valfrihetssystem, LOV, i kraft och redan är det många kommuner som ligger i startgroparna för att införa valfrihet i hemtjänsten. Det visar en enkätundersökning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort.

LOV innebär att kommunerna
kan öppna omsorgen för privata aktörer. Alla privata aktörer (företag eller ideella organisationer) som uppfyller kommunens krav ska få erbjuda sina tjänster till användare av till exempel hemtjänst eller äldre som behöver särskilt boende. Den enskilde väljer själv vem som ska leverera de omsorgsinsatser kommunen har beviljat.

SKLs enkät genomfördes
i november och december 2008, alltså innan LOV hade trätt i kraft. Redan då var det emellertid 28 kommuner som erbjöd möjlighet att välja mellan privata utförare av omsorgsinsatser inom hemtjänsten. I ytterligare några kommuner fans möjlighet att välja utförare av serviceinsatster, som städning och annan hjälp i hemmet.

Vad enkäten framför allt visar är att det finns ett stort intresse bland kommunerna för att inför valfrihetssystem. 45 kommuner ska införa frihet att välja utförare av omsorgsinsatster i hemtjänsten och 114 ska utreda om de ska göra det. Ytterligare några (135) har planer på att införa fritt val när det gäller servicetjänster.

När det gäller särskilda boenden
är intresset inte lika stort. Här ska 12 kommuner införa valfrihetssystem och 63 ska utreda frågan.

Att kommunerna är heta på
att införa valfrihet inom omsorgen visar också en undersökning som tjänsteföretagens intresseorganisation Almega har gjort. Under 2208 har 55 kommuner ökat möjligheterna för användarna att välja utförare inom äldreomsorgen.

Text:

Kommentarer är avstängda.