Utsträckta händer som det faller mynt i.Pengarna kommer från svenska ESF-rådet som fördelar pengar ur Europeiska socialfonden. Fonden finansierar allehanda samarbetsprojekt runt om i Sverige som utvecklar kompetensen hos enskilda personer inom olika områden och branscher. Det övergripande målet är att öka tillväxten genom att öka arbetskraftsutbudet.

Ett krav för att få pengar ur fonden är att de deltagande projekten gör sin verksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Ännu verkar kompetensen om tillgänglighet inte vara tillräckligt utvecklad hos de olika projekten. ESF-rådet har därför inrättat något man kallar "processtöd för tillgänglighet".

Med hjälp av detta processtöd
har Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, och Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam startat ett gemensamt projekt, kallat "Tillgängligt projekt". Detta ska under en treårsperiod hjälpa de andra EU-finansierade projekten att få ordning på tillgängligheten.
Sammanlagt får man 25 miljoner kronor för ändamålet.

Ett av målen för Socialfonden är att underlätta för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden. Pengarna från fonden ska också öka deras möjligheter arbeta utifrån sina egna förutsättningar.

Mellan 2007 och 2013 fördelas mer än 12 miljarder kronor ur Europeiska socialfonden.

Hos ESF-rådet får man veta mer »

Här kan man läsa med om Tillgängligt projekt »

Text:

Kommentarer är avstängda.