Dragkampen i EU-parlamentet


Europaparlamentet intar ofta en progressiv hållning i beslut som rör tillgänglighet, men innanför väggarna pågår en dragkamp om synen på funktionsnedsättning och vikten av ett självständigt liv.

Därför demonstrerar Europa idag


Många européer med funktionsnedsättning har drabbats av krisen. I Farsta genomfördes en demonstration mot försämringarna av personlig assistans.

Så driver EU på svensk tillgänglighet


EU har haft stor påverkan på svenska lagar när det gäller tillgänglighet och rättighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Men på senare år har medlemsländernas regeringar börjat sätta käppar i hjulet.

För Ina föll bitarna på plats


Trots bristen på uppföljning och oklara resultat kan ESF-projekten ha stor betydelse för enskilda deltagare. För Ina Åkerberg blev projektet Dirigo en brytpunkt.

Miljoner i EU-stöd trots oklart resultat


Varje år satsas miljontals kronor av både EU och svenska myndigheter på projekt inom socialfonden som ska hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få jobb. Men vad som kommer ut av projekten följs sällan upp ordentligt. Fokus borde ligga mer på att förändra strukturer än individer, menar kritiker.