Fler och bättre jobb möjligt


Fler och bättre jobb genom EUs strukturfonder är möjligt om de utnyttjas mer effektivt, menar Handikappförbunden i en skrivelse till regeringen och hoppas på utökade möjligheter av egen medverkan.

Ekonomi motiv för tillgänglighet


Det är storföretagen som styr arbetet med standardisering, men med hårt arbete kan även svensk funktionshinderrörelse påverka resultaten.