En del av en EU-flaggaFörra hösten lanserade Europeiska kommissionen sin funktionshinderstrategi som syftar till att förbättra möjligheterna för de européer som har funktionsnedsättning att ta del av sina rättigheter. Strategin innehåller åtgärder på flera olika samhällsområden. Men mycket kokar ner till ambitionen att förbättra tillgängligheten. Till exempel ska kommissionen nästa år lägga fram ett förslag till europeisk tillgänglighetslagstiftning.

Som ett led i arbetet vill kommissionen nu få in synpunkter från allmänheten. Såväl företag som personer med funktionsnedsättning förväntas tycka till om planerna på hur hindren i Europa ska tas bort.

Enligt strategin ska Europa vara fritt  från barriärer för personer med funktionsnedsättningar senast år 2020. Samrådet pågår till 29 februari 2012.

Taggar: EU, tillgänglighet

Text:

Kommentarer är avstängda.