EU-flagga vajar över gammal fästningBeslutet att EU ska ratificera konventionen fattades i rådet 2009 men det var först dagarna före jul 2010 som unionen lämnade in anslutningshandlingarna till FN och på lördag, 22 januari,  träder inträdet i kraft.

Att EU ratificerar
konventionen innebär att alla unionens verksamheter och institutioner ska leva upp till de krav som ställs i dokumentet. Samma krav ställs på den gemensamma politiken.
Den europeiska handikapporganisationen EDF efterlyser nu åtgärder från EU för att leva upp till kraven i konventionen. I ett första steg vill man att kommissionen ger samtliga institutioner inom unionen i uppdrag att införa ett funktionshinderperspektiv i sin verksamhet.
Man kräver också att Ungern, som förnärvarade är EUs ordförandeland, omeddelbart tar tag i hur konventionen ska implementeras.

EU har dock inte tillträtt det tilläggsprotokoll till konventionen som ger medborgarna rätt att vända sig den FN-kommitté som övervakar hur staterna lever upp till kraven i texten.

Bland EUs medlemsländer är det fortfarande elva stater som ännu inte för egen räkning har tillträtt konventionen. Totalt har 97 stater eller, som i EUs fall, sammanslutningar av stater ratificerat konventionen.

Den här artikeln har följande taggar:
EU, FN-konventionen, mänskliga rättigheter, EDF

Text:

Kommentarer är avstängda.