Ett utsnitt av en EU-flaggaFörslaget till ett nytt antidiskrimineringsdirektiv lades fram av kommission 2008.  Tanken var att EU också skulle få regler som skyddar mitt diskriminering utanför arbetslivet. Bland annat fanns det med en allmän rätt till tillgänglighet och krav på rimliga anpassningsåtgärder.
Förslaget mottogs dock inte med någon större entusiasm bland medlemsländerna och trots att EU-parlamentet antog förslaget i april 2009 har det arbetet tappat det mesta av den lilla fart det en gång hade.

Nu kräver sju europeiska organisationer, bland andra European disability forum och Amnesty International, att EU åter tar tag i frågan och gör verklighet av tanken på ett mer långtgående diskrimineringsskydd inom unionen. I de tider av kris som vi upplever just nu ökar intoleransen mot olika minoriteter vilket gör att ett skydd måste på plats, menar de.
Organisationerna vill också att Danmark, som är ordförandeland just nu, driver på med öppna förhandlingar i frågan.

Men det verkar inte finnas mycket som talar för framgång under det första halvåret i år. En representant för det danska ordförandeskapet säger till EUobserver att man visserligen ska hålla några möten om de delar av förslaget som berör diskrimineringen av äldre men att de inte räknar med att ta upp förslaget i sin helhet.

Taggar: EU, diskriminering, Amnesty International, EDF

Text:

Kommentarer är avstängda.