Sval debatt om europeisk handikappolitik


Stor enighet och god vilja präglar den handikappolitiska "debatten" inför valet till Europaparlamentet. När sex av kandidaterna möttes på tisdagen lyste åsiktsskillnaderna med sin frånvaro.

Även EU blickar bortom 2010


Det är inte bara den svenska regeringen som planerar för handikappolitiken efter 2010. Även EU-kommissionen jobbar på en ny plan.

Sabuni lovar prioritera tillgänglighet


Arbetet med ett EU-direktiv mot diskriminering som inkluderar tillgänglighet ska prioriteras under Sveriges ordförandeskap. Men något resultat utlovar inte ansvarig minister.

Projekt ska ge tillgängliga projekt


Myndigheten Handisam och intresseorganisationen HSO får tillsammans 25 miljoner kronor för att öka kunskapen om tillgänglighet inom olika EU-projekt.

fp-krav på EUs handikappolitik


Folkpartiet vill att EU driver en "offensiv handikappolitik". Det framgår av det programförslag inför parlamentsvalet som presenterades på måndagen.

Tio punkter för lika rätt


Inför EU-valet i juni 2009 har EDF (European Disability Forum) presenterat ett tio-punkters manifest om hur människor med funktionshinder ska få lika rätt som övriga medborgare i EU.