Tummen uppFörslaget till nytt direktiv lades fram av kommissionen i somras. Syftet är att ge skydd mot diskriminering på grunderna religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning i andra delar av samhället än arbetslivet.

Idag har människor med funktionsnedsättning i stort sett bara skydd av EUs regler när det gäller diskriminering inom arbetslivet. Det nya direktivet ska ge skydd även inom andra områden, till exempel tillgänglighet till hälso- och sjukvård, utbildning och varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten.

Till skillnad från den svenska diskrimineringslagen innehåller direktivet krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder. Den som är ansvarig för en verksamhet ska se till att funktionshindrade får tillgång på samma villkor som andra.

Europaparlamentets beslut innebär inte i sig att direktivet antas av unionen. Även rådet måste godkänna förslaget. Arbetet med att hitta en överenskommelse pågår och kommer att bli en av de frågor som det svenska ordförandeskapet i EU får hantera under andra halvåret i år.

Läs mer:

SHTs artiklar om likabehandlingsdirektivet »

Text:

Kommentarer är avstängda.