Integrations- och jämställdhetsminsiter Nyamko Sabuni (fp)– Vår prioritering är att vi ska få ett bra direktiv. Skulle det krävas att något annat land, i det här fallet Spanien, får vara de som avslutar detta är det värt det, bara vi får ett högt diskrimineringsskydd också när det gäller grunderna ålder och tillgänglighet. Det är min prioritering, sa integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) i en interpellationsdebatt i riksdagen härom dagen.

Förslaget till ett nytt direktiv
mot diskriminering lades fram av kommissionen i somras. Det nya direktivet ska enligt förslaget ge ett likvärdigt skydd för alla diskrimineringsgrunder, till skillnad mot dagens direktiv som bara skyddar personer med funktionshinder i arbetslivet. Till exempel föreslås ett allmän rätt tillgänglighet, om än förknippad med långgående avvägningar om skälighet.

Men förslaget har mött motstånd. Även om medlemsländernas regeringar i huvudsak har ställt sig bakom förslaget är flera negativa till delar av innehållet. Inte minst kraven på tillgänglighet har fått visas länder att uttrycka oro för höga kostnader.

Det har tidigare funnits en förhoppning om att Sverige ska kunna avsluta förhandlingarna om det nya direktivet när landet blir ordförande i EU under andra halvåret i år. Men den Nyamko Suabuni tonar ner förväntningarna.

Ministern säger sig arbeta för att skapa allianser inom EU för ett starkt diskrimineringsskydd. Arbetet sker i det fördolda genom enskilda möten med representanter från andra länder inom unionen.

– Om man vill ha ett högt skydd
för alla europeiska medborgare på diskrimineringsområdet kanske man inte samtidigt behöver kräva att det måste ske i en väldigt snabb takt. Vi har nämligen inte så många vänner på vår sida just nu, sa Nyamko Sabuni.

Text:

Kommentarer är avstängda.