Den 1 juli tar Sverige över ordförandeklubban i EU. Fram till årsskiftet hålls drygt hundra möten för ministrar och experter från länderna i Europeiska unionen.
Tillgänglighet är ett av flera så kallade honnörsord som ska prägla Sveriges ordförandeskap, och ett av kriterierna när ordförandeskapets sekretariat, SES-09, har letat möteslokaler. Lokaler som också ska vara kostnadseffektiva, miljövänliga och säkra.
– Alla ska kunna komma in i möteslokalerna och ta sig runt överallt, säger Patrik Åsén som ansvarar för lokalplaneringen under ordförandeskapet. I inbjudan till mötena uppmanas gästerna att inte använda parfym eller ha med sig doftande blommor.

SES-09 tar hjälp av externa rådgivare, när det gäller tillgänglighet är det myndigheten Handisam som står för expertisen. SES-09 och Handisam har haft kontakt sedan förra året. Men det var först i mars i år, och efter en hel del tjat både från socialdepartementet och från Handisam, som SES-09 bad myndigheten att ta fram en särskild checklista över vad som krävs för att göra ordförandeskapets möten tillgängliga. Ett utkast presenterads i mitten av april.

Hur tillgängliga mötena blir i praktiken är svårt att svara på i dagsläget, anser Patrik Åsén:
– Målet är att så många som möjligt ska bli det. Om någon konferens blir helt tillgänglig kommer vi att dela ut en broschyr som berättar det för deltagarna, säger han.
Men utbudet är begränsat för den som söker stora lokaler i olika städer, tillägger Patrik Åsén.
– Vi försöker välja så gott som möjligt. Sedan får man diskutera i vilken utsträckning de vill lägga ned pengar på oss som är där i tre-fyra dagar.

Elva ministermöten hålls i sju
städer. Handisams generaldirektör Carl Älfvåg tillstår att förutsättningarna för tillgängliga möten hade varit ännu bättre om Handisam varit med tidigare, innan möteslokalerna och gästernas hotell bokades.
Men många slåss om att få med sina frågor på dagordningen och Carl Älfvåg är mycket nöjd över att tillgänglighet blivit en av profilfrågorna för ordförandeskapet.
– Det tar tid att plantera frågor. Vi har märkt ett större intresse för tillgänglighet och nu står vi i en situation där vi kan jobba handfast, säger han.
Mycket går fortfarande att påverka, påpekar Carl Älfvåg. Vilket typsnitt ska inbjudan ha? Hur ska konferenserna presenteras? Var ska materialet ligga? På vilka bord? Med vilken höjd?
– Varje beslut har en tillgänglighetsaspekt, säger han.

Från början hade Handisam en plan över hur mötena kan göras helt tillgängliga, så att de skulle fungera oavsett deltagarnas behov. Förutom checklistan ska de som arbetar på konferenserna eventuellt få utbildning i tillgänglighet. Kanske kommer Handisam också granska några av lokalernas tillgänglighet.

Det har gått åtta år sedan
Sverige sist var ordförande i EU. Då, 2001, hade Sverige ett särskilt så kallat expertmöte om tillgänglighet. Den här gången blir det inte något möte om just handikappolitiska frågor.
Handikappförbunden efterfrågade ett särskilt ministermöte, men folkhälsominister Maria Larsson sa nej.
– Vi tycker att det är väldigt negativt. Nästan alla andra länder som varit ordförande i EU har haft en sådan konferens, säger ordförande Ingemar Färm.
Det hade visat att regeringen tar frågorna på allvar, menar Ingemar Färm. Men i praktiken kan det ge lika mycket att finnas med på många möten, anser han.

Nu är tillgänglighet och andra funktionshinderfrågor
mainstream och finns med i flera olika konferenser. I juli på social- och arbetsmarknadsministrarnas möte i Jönköping. I november på finansdepartementet möte om e-förvaltning.
Det blir en särskild konferens om antidiskrimineringsdirektivet som är på gång inom EU. Ett rundabordssamtal om hur arbetsplatser kan bli bättre på mångfald ska också hållas.
Carl Älfvåg på Handisam tycker att upplägget är ”idealiskt”.
– Vi sa tidigt att vi inte tyckte det var någon poäng att ha en speciell konferens, utan i istället göra tillgänglighet till en profilfråga som genomsyrar allt, säger han.

Text:

Kommentarer är avstängda.