Även den som har funktionshinder ska kunna dra nytta av EU-samarbetet, skriver folkpartiet i sitt förslag till program inför valet till Europaparlamentet i juni. För att uppnå detta behövs en offensiv, europeisk handikappolitik som sätter tillgänglighet och delaktighet inom alla samhällsområden främst, heter det.

I programförslaget kräver folkpartitet också en att EU inför en "tuff" anti-diskrimineringslag. Det nya EU-direktivet mot diskriminering bör enligt fp täcka alla samhällsområden och ge skydd för såväl funktionshinder och ålder som etnicitet, kön och sexuell läggning eller sexuell identitet.

Förslaget till valprogram är
just ett förslag. Det ska slutligen fastställas av folkpartiets partiråd i februari.

Läs hela förslaget hos folkpartiet »

Läs mer om arbetet med EUs nya direktiv för lika-behandling »

Text:

Kommentarer är avstängda.