• Demonstration under devisen Stop disability cuts. Bilden visar några demonstranter med plakat.
  • Demonstration under devisen Stop disability cuts
  • Demonstration under devisen Stop disability cuts. Bilden visar några demonstranter som skanderar.
  • Demonstration under devisen Stop disability cuts i Farsta.
  • Några av demonstranterna som under parollen Stop disability cuts protesterade mot nedskärningar inom den personliga assistansen.

Många européer med funktionsnedsättning har drabbats av krisen. I Farsta genomfördes en demonstration mot försämringarna av personlig assistans.

Under måndagen genomförs protester över hela Europa mot hur de senaste årens nedskärningar och åtstramningar drabbar personer med funktionsnedsättning. Manifestationerna är en del av den europeiska independentlivingrörelsens kampanj ”Stop disability cuts” som kulminerar med dagens protester.

I Farsta i södra Stockholm protesterade DHR och Stil mot att det blivit svårare att beviljas personlig assistans. I fokus för protesten låg den nya rättspraxis som myndigheterna drivit fram och som innebär att viss assistans vid måltider och för att ta på ytterkläder inte längre räknas som grundläggande behov. En ordning som inneburit att flera personer mist sin rätt till assistans.

Text:

Kommentarer är avstängda.