Idag är det stora skillnader i den palliativa vården mellan olika platser i landet, skriver Hägglund i Svenska Dagbladet. Därför ska Socialstyrelsen utforma ett "nationellt kunskapsstöd" för god palliativ vård. Det innebär bland annat att uppdatera och ta fram riktlinjer för den palliativa vården. Myndigheten ska också utforma nationella indikatorer och definiera och främja användningen av gemensamma termer och begrepp inom området, skriver socialministern.

I uppdraget ingår också att stödja utveckling av register för palliativ vård och ta fram vägledningar för hur kommuner, landsting och privata vårdgivare kan samverka om vård i livets slutskede.

Den här artikeln har följande taggar:
sjukvård, Göran Hägglund, döden

Text:

Kommentarer är avstängda.