Lika rätt till en god död


Rätten till bra vård i livets slutskede ska bli likvärdig oavsett var i landet man bor. Det skriver socialminister Göran Hägglund i en debattartikel.