Ny bok kritiserar dödshjälp


Det är oftast utifrån den starkes perspektiv debatten om dödshjälp förs, menar författarna till boken "Det icke förhandlingsbara" – en debattbok mot dödshjälp.

Patienter ska få välja mer


För att stärka patienters ställning och öka valmöjligheten att exempelvis söka vård i andra landsting vill regeringen nu ta fram en ny patientlagstiftning.

Lika rätt till en god död


Rätten till bra vård i livets slutskede ska bli likvärdig oavsett var i landet man bor. Det skriver socialminister Göran Hägglund i en debattartikel.

Vårdgarantin görs till lag


Den nationella vårdgarantin ska regleras i lag, vidare ska patienter ges rätt till fast vårdkontakt och möjligheten till förnyad medicinsk bedömning utökas. Det är regeringens förslag idag till lagrådet.

Ojämlik hörselvård i Sverige


Två av tre som hör dåligt har blivit utan hörselvård. Det visar en undersökning som Hörselskadades Riksförbund, HRF, idag presenterar i årsrapporten ”Adjö yxskaft”