Två gamla strömbrytare med texten off.Det är patienten själv som avgör vilken behandling han eller hon vill ta emot och när den ska avbrytas. Vården ska även vara skyldig att ge smärtlindring till en döende patient. Men för avbrytande av livsuppehållande behandling ställs krav på att patienten förstår den information läkarna ger och konsekvensen av sitt beslut.

Detta klargörande av rättsläget gör idag Socialstyrelsen sedan bland annat Svenska Läkaresällskapet och en kvinna, som i flera år vårdats i respirator, begärt besked.
– Det är alltid den enskilde patienten som tillsammans med sin läkare beslutar om vård och behandling. Socialstyrelsen fattar inte beslut i enskilda ärenden. Däremot kan vi beskriva vilka rättsliga förutsättningar som gäller och det har vi gjort nu, säger Anders Printz, som är chef för avdelningen regler och tillstånd på Socialstyrelsen.
 
Socialstyrelsen sammanfattar:
  •    Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Det framgår av hälso- och sjukvårdslagstiftningen som också betonar respekten för patientens självbestämmande och integritet.
    •    Huvudregeln är att en läkare inte får ge en behandling som patienten inte vill ha. Behandling mot patientens vilja får bara ske med stöd av lag, till exempel lagen om psykiatrisk tvångsvård.
    •    Om patienten inte vill att en livsuppehållande behandling ska sättas in eller fortsätta ska läkaren respektera patientens önskan.  En förutsättning är att patienten är beslutskompetent, välinformerad och införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ.
    •    Vården är skyldig att erbjuda en döende patient smärtlindrande och ångestdämpande behandling. Om exempelvis vård i respirator ska avbrytas ingår det i god behandling att lindra patientens symtom, t ex genom att erbjuda sömnmedel eller morfin.     
 


Socialstyrelsen ser nu över de allmänna råd för livsuppehållande åtgärder i livets slutskede och beräknar att vara helt klara med arbetet vid årsskiftet. 


Den här artikeln har följande taggar:

Socialsstyreslen, dödshjälp, sjukvård

Text:

Kommentarer är avstängda.