Ledsagning varierar stort i landet


Stora skillnader i den ledsagning som landets kommuner ger visar kartläggning från Socialstyrelsen. Dessutom är det svårt att hitta personal till verksamheten.

Oklart om LOV gett ökad valfrihet


Två år efter att lagen om valfrihetssystem, LOV, infördes är det inte säkert att valfriheten för användarna, av till exempel hemtjänst, har ökat.