portätt av Carin Götblad
Carin Götblad, Nationell samordnare mot våld i nära relationer

Våldsbrott mot personer med funktionsnedsättning kan få en egen brottskod. Bättre utredningar och en mer rättvis behandling talar för förändringen som dock väcker frågetecken runt personlig integritet.

Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer, föreslår att Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att undersöka om brottskodning för våldsbrott mot personer med funktionsnedsättning kan införas.

I betänkandet ”Våld i nära relationer – en folkhälsofråga” (SOU 2014:49) skriver Götblad att en särskild brottskod kan öka möjligheten att få en rättvis behandling och bättre utredning. Dessutom skulle det bli möjligt att analysera hur vanligt det är med våld mot personer med funktionsnedsättning i kriminalstatistiken.

Samtidigt pekar hon på att en ny brottskod för våldsbrott kan kränka den personliga integriteten och att det finns svårigheter att föra statisktik eftersom gruppen är såpass heterogen.

Carin Götblad konstaterar också att personer med funktionsnedsättning som utsatts för brott fortfarande möter fördomar och okunskap hos myndigheterna.

”Det finns en tendens att osynliggöra och förminska betydelsen av brott och övergrepp som riktas mot personer med funktionsnedsättning. Brottssituationer benämns inte alltid som brott utan som till exempel missförhållanden eller utsatthet. Detta leder bland annat till att färre brott anmäls”, skriver Carin Götblad.

 

Läs hela betänkandet SOU 2014:49 ›

 

Text:

Kommentarer är avstängda.