Våldsoffer kan få egen statistik


Våldsbrott mot personer med funktionsnedsättning kan få en egen brottskod. Bättre utredningar och en mer rättvis behandling talar för förändringen som dock väcker frågetecken runt personlig integritet.

Så slår fusket med personlig assistans


Enligt Försäkringskassan försvinner två miljarder ­kronor varje år från assistansreformen genom kriminalitet. Myndigheterna räknar med att fler bedrägerihärvor kommer att avslöjas.