Färdtjänstbuss i StockholmBakgrunden till projektet Nordisk färdtjänst var praktisk. När representanter för de nordiska handikappförbunden träffades var det svårt att få tag på färdtjänst.
Det innebar stora kostnader för den enskilde att betala för specialfordon i huvudstäderna. Det blev ett givet samtalsämne bland deltagarna på mötena, berättar projektledaren och tidigare DHR-ordföranden Karin Westlund.
– Det var då vi kom på idén till projektet. Färdtjänsten i de nordiska huvudstäderna borde gälla för brukare från hela Norden, säger Karin Westlund.

Frågan om en nordisk färdtjänst
hade diskuterats i många år, men man hade inte lyckats komma med en vettig lösning. Politikerna i Norden hade länge diskuterat hur man skulle få bort gränshindren för invånarna i de nordiska länderna. Nordiskt välfärdcenter hade visat hur gränshinderna särskilt drabbade personer med funktionsnedsättning.
– Nordiska handikappförbundet ansökte och fick medel från Nordiska Ministerrådet för ett gemensamt färdtjänstprojekt. Sedan i december förra året finns det möjlighet för de som vill att utnyttja möjligheten till nordisk färdtjänst, berättar Karin Westlund.

I dagsläget gäller det dock
bara huvudstäderna i Sverige, Norge, Danmark och Island. Finland är ännu inte med, men diskussioner om ett finskt deltagande pågår. Projektet är också begränsat till personer som behöver speciella färdtjänstbussar, för att kunna sitta kvar i rullstolen under färd. Det gäller alltså ännu inte vanlig färdtjänsttaxi.
– Vi vet att behovet av en nordisk färdtjänst finns hos många fler grupper. Det här är en början, som förhoppningsvis kan leda vidare och omfatta fler grupper och fler länder, säger Karin Westlund.

Ännu så länge har inte
så många utnyttjat möjligheten att använda färdtjänst i ett annat nordiskt land. Men förhoppningen är att projektet så småningom ska gälla fler länder.
Projektet fortsätter under 2010 och sedan ska försöket utvärderas.       
– Myndigheterna i de nordiska länderna oroade sig för att det skulle bli dyrt, men det har inte blivit så. Vi hoppas att resultaten ska vara så bra så färdtjänst kan komma att gälla i hela EU, säger Karin Westlund.

Nordisk färdtjänst – så funkar det:

Den som vill ha färdtjänst i de nordiska huvudstäderna anmäler detta hos färdtjänsten i hemkommunen som sedan tar kontakt med färdtjänsten i den nordiska besökskommunen.
Efter det ska den sökande själv lämna uppgifter om resan till besökskommunen. Det är hemkommunen som står för kostnaden.

Läs mer: Norden samarbetar om fri rörlighet »

Den här artikeln har följande taggar:
norden, färdtjänst

Text:

Kommentarer är avstängda.