Vajande flaggor från några nordiska länderMinst två gånger om året träffar Maria Johansson, ordförande i DHR, sina nordiska kollegor i Nordiska handikappförbundet, som består av DHR och fyra systerorganisationer i de nordiska länderna.
– De nordiska länderna har mycket gemensamt. Men samtidigt finns ganska stora skillnader. I Finland och Island finns till exempel inte samma välfärdspolitik som i de övriga nordiska länderna, säger Maria Johansson.

De nordiska organisationerna lär av varandra, trots att traditioner och samtalston varierar, berättar hon. Norge inspirerar särskilt genom sin nya tuffa diskrimineringslagstiftning. För några år sedan resulterade mötena också i en gemensam skrivelse om etikfrågor.

Ett viktigt område för DHR är den fria rörligheten inom Norden och inom EU. Den står högt upp på politikernas dagordning och ska självklart gälla personer med funktionsnedsättning.
– Det kan handla om att ha möjlighet att studera eller arbeta i ett annat EU-land. Problemet är att det svårt att ta med sig rätten till service och stöd, som till exempel personlig assistans och färdtjänst till ett annat land, säger Maria Johansson.

Läs mer: Nordisk färdtjänst hoppas bli europeisk »

Den här artikeln har följande taggar:
norden, handikapprörelsen, Maria Johansson

 

Text:

Kommentarer är avstängda.