DHR-ordföranden: ”Låt oss inte fastna i detaljer”


För att få in funktionshinderperspektivet i nästa års valrörelse måste funktionshinderrörelsen släppa detaljerna och jobba tillsammans, sa DHRs avgående ordförande Maria Johansson när hon öppnade organisationens förbundsmöte på fredagen.

Tiden avslöjar allt


LEDARE: Det är en paradox och realitet att samtidigt som vi fått allt finare ord och tyngre dokument har verkligheten rört sig åt andra hållet, skriver Maria Johansson i sin sista ledare för SHT.

Det kan hända igen


LEDARE | Förintelsens minnesdag får DHR:s förbundsordförande Maria Johansson att reflektektera över en människosyn som nu är begraven. Eller?

DHR: Fel att företagen slipper ansvar


"En särlösning i en särlösning". Funka-utredningens förslag om att staten tar över försäkringsansvaret för anställda med lönebidrag i företag som inte har kollektivavtal, får hård kritik från DHR.

Vision till verklighet


LEDARE | Regeringen sänder ut ett minst sagt splittrat budskap vad gäller funktionshinder­politiken, skriver Maria Johansson.

Visst vågar vi!


LEDARE | I DHR ska man inte behöva gå den långa vägen, för att först när man hamnar i en styrelse ges utrymme, skriver Maria Johansson.