Maria Johansson
Maria Johansson talar inför DHRs förbundsmöte

För att få in funktionshinderperspektivet i nästa års valrörelse måste funktionshinderrörelsen släppa detaljerna och jobba tillsammans, sa DHRs avgående ordförande Maria Johansson när hon öppnade organisationens förbundsmöte på fredagen.

– Rörelsen borde ta ett helhetsgrepp. Tänk om vi kunde få alla organisationer i funktionshinderrörelsen att arbeta gemensamt för det i stället för att prata detaljer. Självklart ska vi bidra utifrån våra olika erfarenheter men låt oss inte fastna i detaljer som vilken diagnos eller funktionsnedsättning vi har, sa Maria Johansson.

Politiken måste i större utsträckning handla om drömmar och visioner, menade Maria Johansson, istället för att som idag vara alltför fokuserad på ekonomi. Hon önskade att alla grupper som idag utsätts för diskriminering och utestängning i samhället blir synliga i debatten.

– Ett sätt att nå det samhälle vi vill nå är att vara stolta och synas. Vi ska också stå upp för andras rättigheter, precis som vi vill att andra står upp för våra.

– Har man erfarenhet från någon av diskrimineringsgrunder så förpliktigar det, sa Maria Johansson.

Hon riktade även en tydlig uppmaning till den egna organisationen att bejaka de förslag till förändring av DHR som förbundsstyrelsen lagt fram till förbundsmötet.

– Om vi ska bli morgondagens självklarare organisation för de som står bakom vår vision måste vi våga förändras, sa Maria Johansson.

Hon varnade för att ta gårdagens framgångar till intäkt för att inte förändras.

– En genomgripande förändring är nödvändig.

DHRs förbundsmöte pågår mellan fredag och söndag och ska bland annat slå fast inriktningen på verksamheten under de kommande åren och ta ställning till vissa organisationsförändringar. Dessutom ska en ny förbundsordförande utses.

Mer läsning: Han kan bli ny ordförande i DHR ›

Text:

Kommentarer är avstängda.