Kritik mot privat assistansboende


Regeringen måste agera så att inte nya institutioner byggs upp runt om i landet, anser ledande företrädare för funktionshinderrörelsen.

Det är nog nu!


LEDARE| Det finns ingen anledning att tillåta att vi blir alibin i kampen om väljarnas sympatier, skriver Maria Johansson.

Panik i regeringen om LSS


LEDARE | Regeringens iver att hålla nere assistanskostnaderna kan spilla över på LSS reformens intentioner, skriver Maria Johansson.

Särlösningar inte svaret på arbete


Maria Johansson: Ivern efter särlösningar har gått över styr och har blivit svaret från politiskt håll på hur personer med funktionsnedsättning ska komma ut i arbetslivet.