Utsnitt från en ritning till ett assistansboende2009 påbörjade assistansbolaget Vivida assistans i Örebro bygget av ett hyreshus avsett för företagets assistansberättigade kunder. Huset är utformat med avskilda lägenheter som binds samman med ett gemensamt utrymme för samvaro. Här finns också gemensamma omklädningsrum för assistenterna.
Tanken med huset är att såväl brukare som assistenter ska finna gemenskap och undvika att bli isolerade i var sin "integrerad" lägenhet.

Trots att det tidigt luftades kritik mot boendeformen så har både Socialstyren och Försäkringskassan gett grönt ljus. Men nu kräver flera ledande företrädare för funktionshinderrörelsen, däribland DHRs förbundsordförande Maria Johansson och Intressegruppen för assistansberättigades ordförande Vilhelm Ekensteen, att regeringen ingriper.
I ett brev till barn- och äldreminister Maria Larsson skriver de att regeringen måste "förtydliga förutsättningarna för assistansersättning så att nya institutionella boendeformer inte etableras i strid med den gällande funktionshinderpolitiken".

I brevet konstateras att assistansbostäderna utformas som vanliga gruppboenden enligt LSS. Men assistansboendet faller inte under samma regler. Den som bor i en gruppbostad kan inte beviljas personlig assistans. Inte heller får flera gruppbostäder placeras bredvid varandra för att att undvika att det skapas institutioner. I fallet med assistansbostaden gäller inte dess regler, menar brevskrivarna.

I de fall assistansberättigade vill bo kollektivt ska det ske på den "enskildas initiativ och bli en del av gällande regelverk", skriver man också. Idag drivs utvecklingen snarare av privata vinstintressen och kommunernas intresse av att avlastas kostnader för gruppbostäder, menar brevskrivarna.

Taggar: personlig assistans, Vilhelm Ekensteen, Maria Johansson

Text:

Kommentarer är avstängda.