Maktkampen om den personliga assistansen


Svällande byråkrati, övervakning och ett allt mer närvarande vårperspektiv oroar användare av personlig assistans. Men individens makt är inte hotad, menar myndigheterna.

Assistanskontroll får hård kritik


Regeringens förslag om skärpt kontroll av assistansersättning är ogenomtänkt och upphäver respekten för assistansanvändares integritet, varnar intresseorganisation.

Kritik mot privat assistansboende


Regeringen måste agera så att inte nya institutioner byggs upp runt om i landet, anser ledande företrädare för funktionshinderrörelsen.

Assistansboenden kan bli nya institutioner


Kollektiv-boenden för assistansanvändare riskerar att bli en ny typ av institution för personer med funktionsnedsättning. Varningen kommer från Intressegruppen för assistansberättigade, Ifa.