Maria LarssonI en debattartikel i Svenska Dagbladet bemöter barn- och äldreministern den kritik mot regeringens förslag till insatser mot fusk med assistansersättning som framfördes av Vilhelm Ekensteen tidigare i veckan.

Enligt regeringens förslag kan assistansanordnare bli skyldiga att betala tillbaka ersättning som en användare har fått på fel grunder eller som används på fel sätt. Detta leder till en övervakning av assistansberättigades liv och leverne som står i strid med intentionerna i assistansreformen och hotar både integriteten och självbestämmandet, menade Ekensteen.

Maria Larsson medger att förslaget innebär intrång i den ensklides integritet men att åtgärden är nödvändig för att komma åt "fusk och missbruk" med assistnsersättning.
"Uppskattningar pekar på att fusk och missbruk av assistansersättning uppgår till mycket stora belopp. Det går inte att komma åt problemet utan att myndigheter har tillgång till bättre underlag", skriver hon i Svenska Dagbladet.

Taggar: personlig assistans, Maria Larsson, Vilhelm Ekensteen

Text:

Kommentarer är avstängda.