När det gäller budskap, sätt att formulera oss och metoder för påverkansarbete har DHR en stolt ­tradition av att gå i bräschen, ligga i framkant och vara först. Visst vågar vi modernisera också vår organisatoriska uppbyggnad?

Nästa år fyller DHR 90 år. Under vårt förbunds verksamhetstid har vi till största delen varit uppbyggda enligt traditionell folkrörelsemodell. Det har gått bra i föreningslandet Sverige. Nu är det dock dags att släppa taget och fråga oss själva – hur skulle DHR sett ut om vi bildats i dag?
Vilken organisationsstruktur är bäst lämpad för att attrahera medlemmar, möjliggöra engagemang och nå ut med vårt budskap om ett samhälle där vi har samma möjligheter och lika rättigheter?

Vi verkar i ett Sverige där allt går mycket fortare, där politiska beslut och förändringar produceras i ett rasande tempo, där den tekniska utvecklingen ger oss tillgång till information i en aldrig sinande ström och där sociala medier möjliggör nätverkande och relationer utan att överhuvudtaget träffas.
Vi kan välja att fortsätta göra som vi alltid har gjort, som en tyst protest mot förändringarna i vår omvärld klamra oss fast vid den traditionella, hierarkiska modellen med internt och stadgebundet föreningsarbete. Eller gilla läget, inse att det är som det är och bestämma oss för att ta vara på den nya tidens möjligheter. Vara en del av utvecklingen helt enkelt!

Jag tror på ett DHR där vi flyttar besluten närmare medlemmarna, där vi låter även den enskilde medlemmen ta initiativ och där vi tar tillvara och uppmuntrar engagemang. Jag tror vi måste öppna upp för medlemmar att snabbt få vara med och tycka och arbeta med den fråga han eller hon brinner för, den fråga som gjorde att han eller hon valde att ansluta sig till oss. Man ska inte behöva gå den långa vägen, för att först när man hamnar i en styrelse ges utrymme.
Världen snurrar snabbare, och engagemanget som en gång fanns, risker att ha hunnit försvinna och så även medlemmen, om detta engagemang inte tas till vara omgående.

Just nu är förbundsstyrelsens förslag till framtida organisationsstruktur ute på remiss. Vi kallar förslaget Medlemmen i fokus.
Jag vill uppmana enskilda medlemmar, avdelningar och distrikt att ta vara på möjligheten att sätta sig in i förslaget och inkomma med synpunkter!

Visst vågar vi ge oss in i framtiden. Visst vågar vi släppa fram enskildas initiativ och öppna för en hälsosam konkurrens mellan föreningarna.
Visst vågar vi låta kvaliteten vara värdemätaren. Visst vågar vi ta steget och möta framtiden.

Taggar: DHR

Text:

Kommentarer är avstängda.