Ett i i en cirkel målat på en betongväggFöretagarorganisationen har undersökt hur landets 290 kommuner redovisar kvaliteten i skolan, hemtjänsten och äldreboenden på sina hemsidor. Tanken är att ta reda på hur lätt det är att som kommuninvånare hitta information inför val av skola, boende eller utförare i hemtjänsten.

I takt med att allt fler kommuner inför möjlighet att välja utförare av olika tjänster ökar också behovet av information om hur olika utförare klarar sitt uppdrag, menar Svenskt Näringsliv. Informationen är viktig för att skapa likvärdig konkurrens mellan olika utförare, skriver rapportförfattarna.

Men än så länge är det
svårt att via kommunernas hemsidor skaffa den information som krävs för att göra medvetna och välinformerade val, menar rapportförfattarna. De allra flesta kommuner får nämligen underkänt. I genomsnitt 3,6 poäng av 21 möjliga. Mer än hälften kommer inte upp i mer än tre poäng.

Sämst är det inom hemtjänsten där bara två kommuner ger tillräckligt bra information om kvaliteten i verksamheten för att tillfredsställa Svenskt Näringsliv.

Rapporten ger flera exempel på saker som kommunerna bör mäta och redovisa för användarna i hemtjänsten. Det handlar bland annat om i vilken utsträckning användarna får de insatser och den tid de har blivit beviljade, men också om hur vanligt det är att användare skadar sig i hemmet och varför det sker.
Kommunerna bör dessutom göra årliga mätningar av hur användarna upplever kvaliteten i hemtjänsten, anser Svenskt Näringsliv

Den här artikeln har följande taggar:
hemtjänst, Svenskt Näringsliv

Text:

Kommentarer är avstängda.