Vi måste visa stolthet


LEDARE | Vi i funktionshinderrörelsen måste sluta tycka synd om oss själva, skriver Maria Johansson.

Bred protest mot regeringens tillgänglighetspolitik


Regeringens hemlighetsmakeri kring utredningen om hur bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering är inte värdigt ett demokratiskt samhälle, skriver företrädare för handikapprörelsen i ett uttalande.

Lugnet efter mediestormen


KRÖNIKA | Vi är bra på att bli riktigt förbannade i ett par dagar, men så händer det något annat, kanske en jordbävning, och så tappar vi fokus, skriver Fredrik Granath.

Utebliven handlingsplan oroar


Regeringen visar brist på handlingskraft, menar Handikappförbunden efter att den utlovade utvärderingen av handikappolitiken uteblivit. Regeringen skyller på tidsbrist.