Funktionshindrade måste uppmärksammans på Haiti


Personer med funktionsnedsättning tillhör de som drabbas hårdast i det jordbävningsdrabbade Haiti. Nu uppmanar handikapprörelsen Sida och UD att dessa särskilt uppmärksammas i den svenska katastrofhjälpen.

Ny utbrytning inom handikapprörelsen


Fem handikappförbund är på väg att bilda ett nytt samarbete. Och i helgen väntas Hörselskadades riksförbund, besluta om utträde ur Handikappförbunden, HSO.

RTP byter namn


Även RTP byter namn men behåller förkortningen. Vid Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade kongress i helgen beslutade man att byta namn till Personskadeförbundet RTP.