Debattvinjett för Kicki NordströmSom svar på Håkan Högbergs inlägg  i SHT, vill vi inom Agenda 50-gruppen, som arbetar med att skapa information och kunskap om Konventionen om Rättigheter för Personer med Funktionsnedsättningar, CRPD, bemöta de synpunkter sin framfördes lite mer aktivt.

Vi som arbetar med det stora Arvsfondsprojektet om konventionen, är HSO, (där DHR är medlem), SRF, Forum Kvinnor med Funktionshinder och SVERI, (Sveriges nationella gren av RI (Rehabilitation International)). 
Vi i Agenda 50-gruppen har bestämt att vi vill informera, undervisa, utbilda och ge information till handikapprörelsen, institutioner och politiska församlingar med flera, genom olika studiematerial, föreläsningar, informationsmaterial och direkta kontakter. Vi vill också ge information om genomförandet, främjandet, skyddandet och övervakandet av konventionen.

En strategi är på väg som kommer att beskriva kommunernas ansvar och landstingens ansvar. Vi har redan producerat ett material om ”lära känna konventionen och ett om hur man kan använda konventionen. Nästa material som kommer i början av nästa år handlar om kommunernas ansvar osv.
Men det gäller inte bara att ta fram strategier, vi måste agera själva. Vi kan inte lita oss på att andra gör det! Strategier är bra, men överlägset är det egna handlandet!

DHR som andra organisationer har blivit inbjudna till att nominera en person eller så, för att bli MR (Mänskliga Rättighets-) konsulter, inom organisationen. Tanken är att denna MR-ansvariga ska hämta in kollektiv information och utbilda de nationella organisationerna i alla led.
Vi inom Agenda 50-gruppen, tycker att det är en bra strategi och hoppas också att våra förslag i nästa material, om kommunernas ansvar, kommer att vara till nytta för handikapprörelsens arbete med konventionen. 

Vi arbetar för fullt
med olika strategier, så det är bara att ta för sig och bidra med egna strategier och förslag. Varje förbund kanske också vill utarbeta egna strategier som är förbundsspecifika, och det hälsar vi med glädje! Alla som bidrar till arbetet är viktiga personer.
Vi måste kollektivt skaffa oss tolkningsföreträde av konventionen, den ska garantera oss de Mänskliga Rättigheterna som alla andra har.

Över 100 års av förnekande
av vårt deltagande i samhället, har kommit till vägs ände, och det är dags för beslutsfattare och myndigheter att betala priset för ett sekels förnekande av att vi är berättigade till samma respekt och möjligheter till att påverka våra liv, som alla andra människor!

Strategirerna är bara ett medel, men målet är verkligt deltagande på alla samhällsområden, utan inskränkningar!

För Agenda 50-gruppen skrev Kicki  Nordström

Den här artikeln har följande taggar:
Agenda-50 gruppen, handikapprörelsen, FN-konventionen, Kicki Nordström

Text:

Kommentarer är avstängda.