Dialogen bör behandla generella frågor om det civila samhällets villkor, möjligheter och utveckling samt dess roll i demokratin och för delaktigheten i demokratin, skriver regeringen i propositionen "En politik för det civila samhället". Förslagen ska ersätta den rådande folkrörelsepolitiken.

Förutom ett partsgemensamt
forum vill regeringen även anordna större konferenser eller liknande samråd, öppna för alla intresserade organisationer. Syftet är att diskutera generella frågor om det civila samhället.

I propositionen föreslås även
ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om det civila samhället och bättre statistikinsamling. Man presenterar också kriterier för när och hur staten ska ge bidrag till ideell verksamhet.

Begreppet det civila samhället betyder i regeringens språkbruk "en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen".

Den här artikeln har följande taggar:
handikapprörelsen, demokrati

Text:

Kommentarer är avstängda.